1

ام‌ آی چیست؟

 • A

  آنافیلاکتیک

 • B

  آنفارکتوس میوکارد

 • C

  تنگی نفس

 • D

  التهاب قلب