1

کوبالامین چیست؟

 • A

  کمبود ب12

 • B

  کمبود ب9

 • C

  کمبود آهن

 • D

  کمبود هموگلوبین