1

وظیفه طبیب چیست؟

 • A

  تشخیص و درمان

 • B

  حفظ سلامتی و تدبیر درمانی

 • C

  ویزیت بیمار

 • D

  سلامتی و تندرستی