1

بعد از زالو درمانی در صورت خارش موضع بعد از سه روز از چه روغنی موضعی استفاده شود؟

 • A

  روغن سیاهدانه

 • B

  روغن بنفشه

 • C

  روغن بادام تلخ

 • D

  روغن نارگیل