1

مریدین قلب چند تا نقطه دارد؟

 • A

  9

 • B

  11

 • C

  27

 • D

  33