1

علامت اختصاری مریدین طحال کدام است؟

 • A

  sp

 • B

  st

 • C

  si

 • D

  li