1

بلند ترین مریدین بدن کدام است؟

 • A

  کردین مثانه

 • B

  مریدین روده

 • C

  مریدین طحال

 • D

  مریدین کلیه