1

در طب سنتی ایران چند مزاج مرکب داریم ؟

 • A

  1

 • B

  4

 • C

  6

 • D

  8