1

ام‌ اس مربوط به کدام گزینه است؟

 • A

  خشکی

 • B

  سردی

 • C

  سودا

 • D

  صفرا