1

مناسب ترین گزینه برای درمان آنفولانزا ؟

 • A

  زوفا+بنفشه+پرسیاوشان+عناب

 • B

  پونه+آویشن+ختمی+چای کوهی

 • C

  آویشن+زوفا+پونه+نسترن

 • D

  چای کوهی+بنفشه+ختمی+بومادران