1

مناسب ترین گزینه در درمان دیابت؟

 • A

  بومادران+نعنا+آویشن+کلپوره

 • B

  ریشه کاسنی+دارچین+زنجبیل+فیل گوش

 • C

  پونه+ریشه کاسنی+قره قات+کلپوره

 • D

  همه موارد