1

مناسب ترین گزینه در درمان عفونت زنان؟

 • A

  پنیرک +ختمی+ریشه شیرین بیان

 • B

  آویشن+ختمی+سماق

 • C

  پنیرک+آویشن+کندر

 • D

  دمنوش خرگوشک+گلنارفارسی+ختمی