1

در درمان تب کدام گزینه مناسب است؟

 • A

  آویشن و نمک

 • B

  بومادران و گل سرخ

 • C

  زعفران و خاکشیر

 • D

  خاکشیر و نعنا