1

کدام گزینه باز کننده قاعدگی می باشد؟

 • A

  عروسک پشت پرده

 • B

  سوداب

 • C

  تخم کرفس

 • D

  همه موارد