1

کدام گزینه در بیماری pms آرام کننده ست؟

 • A

  بایونه

 • B

  گل گاوزبان

 • C

  آویشن

 • D

  همه موارد