1

کدام گزینه درمان زخم معده است؟

 • A

  نعنا-آب سیب زمینی-هوفاریقون

 • B

  ریشه شیرین بیان-آب سیب زمینی_عسل

 • C

  بارهنگ-سیرابی-آویشن

 • D

  گزینه c,d