1

کدام مورد به علف گربه معروف است؟​

 • A

  سنبل خطایی

 • B

  اسطوخودوس

 • C

  سنبل الطیب

 • D

  فرنجمشک