1

کدام گیاه در درمان سرفه های عصبی مؤثر است؟​

 • A

  زوفا

 • B

  ختمی

 • C

  سنبل لطیب

 • D

  اسطوخودوس