1

کدام گزینه گیاه سمی به شمار می رود؟​

 • A

  آویشن

 • B

  سیاهدانه

 • C

  کاسنی

 • D

  سنا