1

کدام گزینه در درمان تپش قلب مؤثر است؟​

 • A

  اسطوخودوس

 • B

  رازیانه

 • C

  بهارنارنج

 • D

  اسطوخودوس – بهارنارنج