1

آکیناسه مربوط به کدام گزینه است؟​

 • A

  ترنجبین

 • B

  زردچوبه

 • C

  پاخری

 • D

  بهمن سرخ