1

کدام گزینه درمان کبد چرب گرم می باشد؟​

 • A

  کنگر فرنگی

 • B

  زیره سبز

 • C

  شکر سرخ

 • D

  زردچوبه