1

کدام‌ گزینه درمان سرفه خشک می باشد؟​

 • A

  ختمی

 • B

  بنفشه

 • C

  پونه کوهی

 • D

  قاصدک