1

کدام گزینه لاغر کننده مناسب خانم‌هاست؟​

 • A

  زیره سبز

 • B

  زیره سیاه

 • C

  زنیان

 • D

  اسپرزه