1

کدام گیاه برای تنظیم فشار خون استفاده می شود؟​

 • A

  چای مکی

 • B

  قره قات

 • C

  دارچین

 • D

  سماق قهوه ای