1

کدام گزینه برای تنگی نفس کاربرد دارد؟

 • A

  زیره

 • B

  زنجبیل

 • C

  کاسنی زرد

 • D

  افسنطین