1

کدام گزینه نعوظ آور است؟​

 • A

  زردچوبه

 • B

  کاسنی

 • C

  باباآدم

 • D

  بهمن سفید