1

کدام گزینه در درمان ایدز مؤثر است؟

 • A

  زردچوبه

 • B

  آویشن

 • C

  فیلگوش

 • D

  انیسون