1

کدام گزینه باز کننده قاعدگی می باشد؟

 • A

  بهارنارنج

 • B

  گشنیز

 • C

  جعفری

 • D

  زردچوبه