1

نام‌ دیگر بیتر ها چیست؟

 • A

  ترش ها

 • B

  تلخ ها

 • C

  ضد سرطان ها

 • D

  ضددرد ها