1

کدام گیاه درمان میگرن و آکنه می باشد؟​

 • A

  بومادران

 • B

  بابونه

 • C

  فیل گوش

 • D

  اسطوخودوس