1

کدام گزینه خاصیت خونسازی دارد؟

 • A

  زنیان

 • B

  نعنافلفلی

 • C

  بادرنجبویه

 • D

  زردچوبه