1

کدام گزینه مربوط به گل قصدک می باشد؟

 • A

  دوست کبد

 • B

  درمان پوکی استخوان

 • C

  ضد یبوست مزمن

 • D

  همه موارد