1

کدام‌ گزینه از اثرات مهم اکلیل کوهی می باشد؟

 • A

  درمان صدفک_رفع خستگی_بازکننده کرونری

 • B

  رفع خستگی_خواب آور_ضد کیست

 • C

  باز کننده عروق_نشاط آور_درمان داء صدف

 • D

  قائده آور_ملین-درمان پسوریازیس