1

کدام گیاه خواب آور قوی و آرامبخش می باشد؟​

 • A

  بادرنجبویه

 • B

  بهارنارنج

 • C

  سنبل الطیب

 • D

  اسطوخودوس