1

عملکرد مهم مریم گلی کدام‌است؟

 • A

  ضد قارچ_قابض_ضد تعریق

 • B

  ضدعفونی کننده_لعاب دار_آنتی ویروس

 • C

  آنتی باکتری_ضد قارچ_مسهل

 • D

  کبد چرب_آنتی ویروس_شیرافزا