1

اثرات مهم افسنطین کدام‌ گزینه است؟

 • A

  اعصاب_اشتهاآور_شیر افزا

 • B

  آنتی ریفلاکس_درمان گاستریت_انگل کش

 • C

  آنتی ریفلاکس_ضدعفونی کننده_قاعده آور

 • D

  اشتهاآور_تقویت گوارش_انگل کش