1

کدام گزینه چاق کننده ست؟

 • A

  بهمن سرخ

 • B

  زوفا

 • C

  پاخری

 • D

  رزماری