1

شیردندان نام دیگر کدام‌ گیاه است؟​

 • A

  فیلگوش

 • B

  کاسنی

 • C

  کاسنی زرد

 • D

  هیچکدام